top of page

Animasyonun 12 prensibi: Modern animasyon için eskidi mi?
 

Animasyon sanatının evrimi, yaratıcı ifadenin sınırlarını sürekli olarak genişleten bir hikayeye sahiptir. Bu evrimin en önemli dönüm noktalarından biri, Disney animatörleri Ollie Johnston ve Frank Thomas tarafından 1981 yılında yayımlanan "The Illusion of Life: Disney Animation" kitabında tanımlanan animasyonun 12 prensibinin ortaya konmasıdır. Animasyonun 12 prensibi, daha geniş bir animasyon tekniği yelpazesine uyum sağlamak için gereklidir (Thesen, 2020). Bu prensipler, animasyonun temel yapı taşlarını oluşturur ve onun estetik ve teknik yönlerini derinden etkilemiştir.

Bu prensipler, Disney'in Steamboat Willie'sinden Pixar'ın Up'ına kadar birçok animasyon filminde uygulanır (Thomas et al., 1981). Ayrıca animatörler tarafından bilinir ve iyi animasyon için bir ölçüt olarak kullanılır (Bishko, 2007). Kökeni, 1930'lara dayanmaktadır (Carter, 2016). O dönemde, animasyon sanatı henüz emekleme aşamasındaydı ve animatörler, karakterlerin hareketlerini daha canlı ve inandırıcı kılmak için yeni yollar arıyorlardı. Johnston ve Thomas, bu süreçte edindikleri deneyimlerden yola çıkarak, animasyonun temel prensiplerini sistematik bir şekilde formüle ettiler. Bu prensipler, animasyonun sadece teknik bir beceri olmanın ötesinde, duygusal ifade ve hikaye anlatımının güçlü bir aracı olarak kullanılabileceğini gösterdi.

Disney'in 12 animasyon prensibi, Güneydoğu Asya'da uygulanan Wayang Kulit'ten esinlenmiştir (Ghani et al., 2012). Animasyonun erken dönemlerindeki teknik zorlukları aşmak ve karakterlerin hareketlerine hayat vermek için tasarlanmıştır. Squash and Stretch (Ezilme ve Gerilme), Anticipation (Önceden Haber Verme), ve Arc (Kavis) gibi prensipler, animasyon karakterlerinin hareketlerini daha doğal ve akıcı hale getirmeyi amaçlar. Bu, o dönem için yenilikçi bir yaklaşımdı ve animasyon karakterlerinin daha inandırıcı ve etkileşimli olmasını sağladı. Bu prensiplerin zaman içinde bir standart haline gelmesi, animasyonun sanatsal ve teknik gelişimine büyük katkıda bulunmuştur. Disney stüdyolarının öncülüğünde geliştirilen bu yaklaşımlar, dünya çapında pek çok animasyon stüdyosu ve animatör tarafından benimsenmiş ve animasyonun dilini şekillendirmiştir. Bu dil, hareketin, ifadenin ve anlatının görsel temsili üzerine kurulu olup, animasyon sanatının derinliğini ve etkisini artırmıştır. Ancak, teknolojinin ve toplumsal beklentilerin değişimiyle birlikte, bu prensiplerin günümüz animasyon dünyasında ne kadar geçerli olduğu tartışılabilir. Gelişen dijital teknolojiler, değişen estetik anlayışlar ve hikaye anlatımındaki yeni yaklaşımlar, bu klasik prensiplerin yeniden değerlendirilmesini gerektirebilir.

Animasyon dünyası, son birkaç on yılda tanık olduğumuz teknolojik devrimin merkezinde yer almaktadır. Bu devrim, 3D animasyon, motion capture (hareket yakalama) teknolojisi ve yapay zeka tabanlı animasyon araçları gibi yeniliklerin öncülüğünde gerçekleşmiştir. Bu teknolojik ilerlemeler, animasyon süreçlerini kökten değiştirmiş ve Disney'in klasik 12 animasyon prensibinin uygulanabilirliğini ve önemini sorgulamamıza neden olmuştur. 3D animasyon teknolojisi, iki boyutlu çizimlere dayanan geleneksel animasyon anlayışını dönüştürmüştür. 3D modelleme ve görselleştirme, animatörlere gerçekçi derinlik, doku ve ışıklandırma efektleri sunarak, daha karmaşık ve gerçeküstü dünyalar yaratma imkanı vermiştir. Bu gelişme, "Solid Drawing" (Sağlam Çizim) ve "Staging" (Sahneleme) gibi prensiplerin önemini azaltmıştır, çünkü 3D modelleme yazılımları bu unsurları otomatik olarak işleyebilmektedir. Motion capture teknolojisi, gerçek hayattaki hareketleri dijital karakterlere aktararak, animasyonun "Follow Through and Overlapping Action" (Takip Eden ve Üst Üste Gelen Hareket) ve "Arc" (Kavis) gibi prensiplerine yeni bir bakış açısı getirmiştir. Gerçek insan hareketlerinin doğrudan animasyon karakterlerine aktarılması, bu karakterlerin hareketlerinin doğallığını ve inandırıcılığını artırmış, ancak aynı zamanda animatörlerin yaratıcı ifade alanını kısıtlamış olabilir. Yapay zeka ve makine öğrenimi tabanlı animasyon araçları, karakter animasyonu ve hikaye anlatımında devrim yaratmıştır. Bu teknolojiler, "Timing" (Zamanlama) ve "Exaggeration" (Abartma) gibi prensiplerin uygulanmasını otomatize ederek, animasyon sürecini hızlandırmış ve basitleştirmiştir. Ancak, bu durum aynı zamanda animasyonun sanatsal ve yaratıcı yönlerinin azalmasına yol açabilir, çünkü animasyonun temelinde yatan insan dokunuşu ve yaratıcılığı yerini algoritmik süreçlere bırakmaktadır.

Animasyon sanatının sürekli evrimi, görsel ve anlatısal trendlerde önemli değişikliklere yol açmıştır. Günümüz animasyonları, minimalist, soyut ve hiper-gerçekçi gibi çeşitli görsel stilleri benimseyerek, Disney'in 12 animasyon prensibinin bazı yönlerini geçersiz kılmış veya daha az önemli hale getirmiştir. Ayrıca, anlatısal çeşitlilik ve karakter gelişiminin değişen dinamikleri de bu evrimin önemli bir parçasıdır. Minimalist ve soyut animasyon stilleri, "Exaggeration" (Abartma) ve "Secondary Action" (İkincil Hareket) gibi prensipleri geride bırakmıştır. Bu stiller, detaydan ziyade sadeliğe ve temel görsel unsurlara odaklanır. Örneğin, minimalist animasyonlar, karakterlerin ve arka planların basitleştirilmiş tasarımlarını kullanarak, izleyiciyi hikaye ve karakterlerin duygusal derinliğine daha fazla odaklanmaya teşvik eder. Bu yaklaşım, karakter hareketlerinin ve ifadelerinin abartılmasını gerektiren geleneksel animasyon tekniklerinden ayrılır. Hiper-gerçekçi animasyonlar ise, "Squash and Stretch" (Ezilme ve Gerilme) gibi prensiplerin gerekliliğini azaltmıştır. Bu tür animasyonlar, gerçek dünyanın fiziksel yasalarına ve doğal hareketlerine sadık kalmayı amaçlar. Hiper-gerçekçilik, animasyonun gerçekçilik düzeyini artırırken, geleneksel animasyon prensiplerinin abartılı ve stilize edilmiş doğasını geride bırakmıştır. Anlatısal çeşitlilik ve karakter gelişimi konusunda da önemli değişiklikler görülmektedir. Günümüz animasyonları, daha karmaşık ve katmanlı hikaye anlatımıyla, "Staging" (Sahneleme) ve "Solid Drawing" (Sağlam Çizim) gibi prensiplerin sınırlarını zorlamaktadır. Karakterlerin psikolojik derinliği ve hikaye anlatımındaki bu yeni yaklaşımlar, geleneksel animasyon prensiplerinin ötesine geçerek, izleyicileri daha duygusal ve düşündürücü hikayelere çekmektedir.

Bu teknolojik ve güncel değişimler, animasyonun temel prensiplerinin günümüzdeki uygulanabilirliğinin sorgulanmasına neden olabilir. Geleneksel prensiplerin çağdaş animasyon süreçlerindeki yerini yeniden değerlendirmek, animasyon sanatının geleceğini şekillendirmek için hayati öneme sahiptir. İleriye dönük olarak, bu teknolojik gelişmelerin animasyon sanatını nasıl etkilediğini ve animasyon prensiplerinin bu yeni döneme nasıl adapte edilebileceğini derinlemesine incelemek gerekmektedir. Bu inceleme, animasyonun hem teknik hem de sanatsal yönlerinin geleceğini belirleyebilir.

 

 

Bibliyografi

Bishko, L. (2007). The Uses and Abuses of Cartoon Style in Animation.

Carter, C.P. (2016). Animated Mise-en-scene and aesthetic harmony: An expansion of the traditional principles of animation to 3D computer animation.

Ghani, D.B., & Ishak, S.B. (2012). Relationship Between The Art of Wayang Kulit and Disney’s Twelve Principles of Animation (English version). Revista De Cercetare Si Interventie Sociala, 37, 162-179.

Thesen, T. (2020). Reviewing and Updating the 12 Principles of Animation. Animation, 15, 276 - 296.

Thomas, F., & Johnston, O. (1981). The illusion of life : Disney animation.

Kaynak: https://sanatokur.com/animasyonun-12-prensibi-modern-animasyon-icin-eskidi-mi/

 
bottom of page